You are currently viewing ส้วมราดไม่ลง เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก

ส้วมราดไม่ลง เกิดจาก 3 สาเหตุหลัก

ส้วมราดไม่ลง มี 3 สาเหตุ คือ ท่อตัน

1. มีสิ่งของเข้าอุดตันในส้วม ในชักโครก ทำให้ส้วมตัน 

2. ส้วมเต็มเพราะเป็นส้วมซึม ไม่มีท่อน้ำล้น 

3. ส้วมเต็มเพราะเป็น ไม่ได้ต่อท่อน้ำล้น หรือ ท่อเมน ท่อน้ำล้นตัน  ท่อตัน

วิธีแก้ปัญหา ส้วมราดไม่ลงเพราะมีสิ่งอุดตัน ท่อตัน

สิ่งของเข้าอุดตันในส้วม ในชักโครก ทำให้ส้วมตัน อาจเกิดจากอุจจาระ แข็งและก้อนใหญ่เกินไป หรือสิ่งอื่นๆ หล่นลงไป ในโถส้วม เช่น โทรศัพท์ ก้อนสบู่ เศษผ้า กระดาษชำระ ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ. เข้าไปกองรวมกัน ในชักโครก หรือ ข้องอ ท่อตัน ทำให้เกิดการขวางทางของน้ำ เมื่อราดน้ำ กดน้ำ แล้ว น้ำจะเอ่อเต็มอ่างส้วม ชักโครก หรือน้ำไหลลงช้า หรือไม่คง 

การแก้ปัญหาเบื้องต้น ให้ใช้ ไม้แขวนเสื้อ ลวด ลองเกี่ยวออกมา หากไม่ออก ก็ให้ใช้ ยางปั๊มส้วม ปั๊มขณะที่น้ำเอ่อ ให้กดปั๊มๆๆ ถ้าลงก็จบ

ท่อตัน แก้ได้

วิธีใช้โซดาไฟ ถ้าจะใช้จริง ๆ


ตักน้ำออกให้น้ำเหลือน้อยที่สุด แล้วเทน้ำของโซดาไฟ ชนิดน้ำลงไป หากไม่มีชนิดน้ำ ให้ละลายน้ำแล้วลงไป ทิ้งไว้สักพัก กดน้ำตาม ถ้าโอเค! ก็จบ 

หากลองให้โซดาไฟแล้วไม่หาย  ต้องเปิดบ่อส้วม ยกชักโครกออกมาดู เพื่อหาสิ่งอุดตัน ส่วนมากสิ่งอุดตันจะกองอยู่ที่ปากท่อ หยิบออกครับ 

บริการแก้ส้วมราดไม่ลง ส้วมตัน เรียนใช้บริการที่ไหนดี?


1.  หากส้วมเต็มผมแนะนำ หน่วยงานราชการ ครับ เขต เทศบาล อบต ครับ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เรื่องดูดส้วม

2. หากท่อตัน ส้วมตัน เรียกใช้ บริการที่ใหนดี แนะพิจารณา ว่า ..

2.1 เขาเป็นบริษัทไหม

2.2 ไกล้บ้านท่านหรือไม่

2.3 มีการรับประกันไหม

2.4 มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่

แนะนำ หรือ สองถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  t0801565000@yahoo.com